Vanliga
frågor & svar

Kontakta oss om du har fler frågor

ALLMÄNNA FRÅGOR

Nej, vi tar endast emot kunder som är och har varit symptomfria de senaste 48 timmarna. Kontakta 1177 för vidare information.

Ja, men du måste varit symtomfri i 48 timmar innan du får komma till vår klinik. Du kommer ändå få ett resecertifikat utfärdat och priset är detsamma.

De vanligaste två:

    1. a) Serologiska tester, det vi har här – ett test som påvisar förekomst eller ej av antikroppar. Detta test kan påvisa en genomgången infektion under en lång tid (månader – år). Sämre att påvisa en akut pågående infektion. Provmaterialet utgörs av serum, plasma eller helblod.

 

  1. b) Nukleinsyrapåvisning – PCR – en typ av test där man letar efter en specifik sekvens hos tex ett virus och letar efter förekomsten av den i ett prov. Detta ger en ögonblicksbild om viruset förekommer hos patienten just nu. Blir negativt tidigt i förloppet och när virus ej längre finns i kroppen. Kan ej påvisa genomgången infektion. Tages via tops i näsa/svalg/rektum.

Utifrån tidigare erfarenheter är det osannolikt att man skulle återinfekteras av Covid-19 och bli sjuk en andra gång under samma säsong. Det är ej klarlagt om viruset muterar och isåfall kan reinfektera nästa säsong. I händelse av att antikroppsskyddet försvinner nästa säsong kan man sannolikt bli reinfekterad.

Det smittar främst via droppsmitta, dvs när någon hostar, nyser eller talar. En armlängdsavstånd räcker i regel för att undvika exponering.

PCR

Det beror på. Det bästa är att kontakta resebolaget och fråga om det går bra att endast visa upp ett digitalt intyg på ex. mobilen. På vissa flygplatser går det ibland att få hjälp att skriva ut papperskopia.

Ja, reseintygen som utfärdas är på engelska.

En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen tio gånger emot slemhinnan. Provet skickas sedan till vårt ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Du får svar och kan hämta upp ett engelskt reseintyg på vår klinik 2 vardagar senare. Intyget är utfärdat av vår legitimerade läkare.

Om det av någon anledning skulle vara så att Ni inte får Ert intyg innan 23 på aktuell dag så har vi en akuttelefon man kan ringa mellan 23-00 (0 10-173 44 44).

Det finns alltid en väldigt liten risk att provet inte är analyserbart.

Nej. Vi är en privat klinik och har inget avtal med offentlig sjukvård.

Nej, man behöver inte ett svenskt personnummer för att få testa sig hos oss. Det viktigaste är att man har med sitt pass (eller passnummer).

FIT TO FLY

ANTIKROPPSTESTER

Ett enkelt stick i fingret. Blodet droppas i en testkassett och vandrar sedan längs ett membran där upp till tre streck kan visas. C – betyder KONTROLLINJE. Om inte den framträder är testet ogiltigt och skall göras om. Sedan finns det två streck till som kan framträda – ett för IgM (akutantikroppar) och ett för IgG (minnesantikroppar). Se “Vad är antikroppar” under FAQ för tolkning. 
Om två streck eller fler framträder indikerar det en pågående eller genomgången infektion. En läkare kommer att förklara vad det innebär för just dig.

Antikroppar är immunförsvarets målsökande robotar. Det finns akutantikroppar som är mer ospecifika (IgM) som bildas direkt när du börjar få symptom och minnesantikroppar (IgG) som börjar bildas ca 10 dagar in i infektionen och kvarstår normalt sett i allt från 6 mån till flera år. När ett främmande virus eller annan mikroorganism smittar oss skapar immunförsvaret dessa antikroppar som, i detta fall, letar upp de inkräktande viruspartiklarna – fäster sig på dem och därigenom markeras dem för immunförsvaret som sedan förgör viruspartiklarna.
IgM är en ospecifik antikropp i sin natur och den är mer ospecifik än IgG. Jämför en hagelbössa (IgM) med ett precisionsgevär (IgG). IgM (akutantikropparna) skall snabbt begränsa infektionen och sedan skapar kroppen IgG som är mycket precisa och stannar kvar i kroppen under lång tid. IgG är de antikroppar som utgör vårt långtidsskydd, dvs vår antikroppsimmunitet. 
Infektionsförloppet innebär att man först blir smittad, sedan har man 2-14 dagars inkubationstid före symptomdebut. Tidigt i sjukdomsfasen (från dag 3-5 till dag 10-14 efter symptomdebut) blir man således IgM-positiv. IgM kvarstår normalt i 3-5 veckor (men kan finnas kvar lång tid). Således när IgG börjar produceras dag 10-14 är man IgM och IgG positiv tills IgM försvinner, då kvarstår bara IgG-positiviteten. 
 
Observera att detta är sjukdomens aktivitet i blodet och beskriver ej om du är smittsam eller ej. 
Smittfri är man när man har varit symptomfri i 48h. 
 
Ett isolerat positivt IgM, som indikerar att man är dag 3-14 in i sjukdomsfasen, är svårtolkat då antikroppen är ospecifik i sin natur. Det skall alltid kontrolleras med ett PCR för att bekräfta/avskriva misstanke om pågående infektion. IgM kan också kvarstå lång tid efter sjukdom, men det är inte fastlagt vad det har för betydelse för immuniteten. Snabbtester för antikroppar är mer osäkra på diagnostiken för IgM på grund av dess ospecifika natur men är mycket pålitliga för IgG. 
 
Ett svar som ger utslag för både IgM och IgG hos en person som inte har symptom längre tolkas på samma sätt som ett isolerat positivt IgG – dvs att ett långtidsskydd har utvecklats. 
 
Ett långtidsskydd varar enligt Folkhälsomyndigheten åtminstone under denna säsong och förekomst av IgG gör att man kan träffa personer i riskgrupper när man är symptomfri. Så länge man är symptomfri och har IgG bedöms smitta osannolik. 
 
Du kan möjligtvis få Covid-19 nästa säsong igen om viruset muterar eller om antikroppsskyddet försvinner. Det är inte klarlagt ännu.
ANTIKROPPAR: Vid en bekräftad genomgången infektion är testet över 98% säkert. Testet har en sensitivitet på 92-95% (Gemensamt för IgM och IgG) där osäkerheten hos detektionen av IgM bedöms vara den faktor som ökar risken för falskt negativa svar. Genom att vi endast testar individer som varit symptomfria i minst 48h och där det gått minst 14 dagar sedan sjukdomsdebut ökar vi säkerheten i testningen. 
PCR: Alla våra prover skickas till ett SWEDAC-ackrediterat säkerhetslaboratorium. Laboratoriet är godkänt av Folkhälsomyndigheten för diagnostik av COVID-19. 
Specificitet >99.5%, dvs om testet är positivt är sannolikheten hög för att svaret är sant. 

Vi testar dig endast om det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade och du har varit besvärsfri i minst 48h. OBS! Inga undantag görs från denna regel!

CE innebär att testet är granskat av en europeisk myndighet, säkerställt att det uppfyller standarder för att få säljas och ha fri rörlighet inom EU. En CE-certifierad medicinteknisk produkt står under Läkemedelsverkets kontroll och får säljas fritt på den Svenska marknaden.

Det innebär att ditt immunförsvar är utrustat med försvarsmekanismer av tillräcklig mängd och träffsäkerhet samt på rätt plats i kroppen för att kunna avvärja ett angrepp av en mikroorganism utan att du får några påtagliga symptom eller att du blir smittsam.

Blodet droppas på en testremsa av nitrocellulosa som är preparerad med kolloidalt guldmärkta antigen. Om det finns förekomst av antikroppar bildar dessa komplex mellan Ig och det kolloidalt guldmärkta antigenet och sugs med kapillärkraft upp i membranet. Vid respektive IgM/IgG linje finns nitrocellulosa-immobiliserade anti-humant-mus-IgM/G-antikroppar, som binder in och bildar komplex med antikropps-/kolloidalt-guld-antigen-komplexet och en röd linje framträder.

De icke infångade immunkomplexen vandrar vidare och binder in vid kontrollinjen.

Ett antikroppstest kan med mycket hög träffsäkerhet avgöra om du har haft Covid-19-infektion eller ej. En genomgången infektion med antikroppssvar ger en ökad motståndskraft. I dagsläget är det inte känt om vi får ett marginellt ökat försvar eller en full immunitet. Ett test kan ge dig ökat stöd i beslut i vardagen eller stöd i hur du skall fördela dina resurser i en organisation eller i ett företag.