TESTINFORMATION

Här har vi samlat all information om våra tester.
Tryck på det testet som du vill veta mer om

PCR TEST RESEINTYG

OM TESTET

Ett PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion. Testet kan ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. Är testet positivt är reglerna sådana att man ej får resa.

En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan till vårt ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Ni får svar dagen efter (Ordinarietid) eller samma dag (Expresstid). Intyget är signerat av vår legitimerade läkare och försett med en QR-kod så att det kan verifieras online i hela världen. Intyget går ej att förfalska. 

RESULTAT

Resultatet kan vara Negativt eller Positivt – men det finns också en liten risk för att laboratoriet får ett icke analyserbart svar. Sannolikheten att detta sker är mindre än 0,1%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen – och vid samma svar måste man ta om provet. Om detta sker är det nya provet kostnadsfritt.

CERTIFIKAT

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare. Det är försett med QR-kod och går ej att förfalska. Testresultat och Reseintyg sändes ut inom 11-36 timmar. Tiden beror på vilken typ av tjänst som beställts (Ordinarie eller Express) och vilken tid på dygnet testet är taget. Det absolut snabbaste testet är Express (inom 11 timmar). Tidspunkten då testet tages är den tidspunkt som giltighetstiden beräknas ifrån.

FIT TO FLY

OM TESTET

Fit to Fly är en enklare hälso- och funktionsundersökning som avser att utreda ert behov av assistans på flygplanet och huruvida ert hälsotillstånd gör det olämpligt för er att flyga.
OBS – detta intyg krävs endast för särskilda destinationer – se swedenabroad.se för Ert resmål. Parametrar som kontrolleras är bland annat behov av hjälpmedel, rörelseförmåga, blodtryck, hjärta, lungor, infektionstecken, temp etc. NB! För gravida från och med v 28 krävs ett särskilt intyg från obstetriker eller barnmorska som styrker en okomplicerad simplexgraviditet (ej tvillingar).

Ett Fit fo Fly-intyg får oftast vara upp till 2 veckor gammalt. Se swedenabroad.se för Er destination.

RESULTAT

Intyget svarar ut huruvida ni är ”Fit to Fly” eller ”Not Fit to Fly”. Om ni EJ får en godkänd undersökning kan det bero på flera anledningar. T ex temperatur från 37.5C och uppåt kan signalera virusinfektion – i ett sådant fall bör man invänta tillfrisknande.
Det kan också vara att man är rullstolsburen. I ett sådant fall får man kontakta flygbolaget för att undersöka möjligheten för assistans.

CERTIFIKAT

Certifikatet är utfärdat på engelska och signerat och stämplat av leg läkare. Det är försett med en valideringskod och går ej att förfalska.

ANTIKROPP

OM TESTET

Ett antikroppstest kan påvisa om ni haft en tidigare coronavirusinfektion. Testet är framförallt framtaget för att påvisa IgG – en så kallad minnesantikropp som utgör en del av vår immunitet. Har man IgG har man antikroppar som sannolikt varar denna säsong och kan vistas i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Testet tages med enkelt stick i fingret. Blodet sugs upp i en pipett och droppas i testkassetten tillsammans med reagens.

Vår provtagare kommer att förklara vad Ert svar innebär för just er.

RESULTAT

Tre stycken linjer kan framträda på testet – C-linje (kontrollinje) som indikerar att testet är rätt utfört. IgM-linjen (akutantikroppar) och IgG-linjen (minnesantikroppar) 

  1. IgM negativ, IgG negativ – Indikerar att det ej är någon infektion med Covid-19, eller att det inte är tillräckligt hög koncentration av antikroppar för att ge något utslag.
  2. IgM positiv, IgG positiv – Indikerar en pågående infektion med Covid-19.
    Se tolkning under punkt 4.
  3. IgM positiv, IgG negativ – Indikerar en pågående infektion med Covid-19. Nytt test rekommenderas om 14 dagar för att bekräfta förekomst av IgG.
  4. IgM negativ, IgG positiv – Indikerar en genomgången infektion med Covid-19.

Testresultatet skall tolkas tillsammans med er symptombild för att kunna ge en helhetsbedömning.
En mer utförlig beskrivning av resultatet fås på plats.

Oavsett testresultat är det av yttersta vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

I nuläget är det ej fastställt vilken grad av skydd ett positivt IgG-svar ger eller hur länge ett eventuellt antikroppsskydd varar.

Ett positivt svar får ej leda till att ni slutar följa de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridningen.

MER INFORMATION OM ANTIKROPPAR

IgM- och IgG-Antikroppar

Både IgM och IgG är immunoglobuliner som produceras av immunförsvaret för att ge skydd mot 2019-nCoV. Vissa patienter med negativt resultat i nukleinsyratest uppvisar positivt IgM-test, vilket indikerar att IgG-/IgM-detekteringen är en av de effektiva metoderna för att diagnostisera 2019-nCoV.

Nivån av IgM-antikroppar börjar stiga ca en vecka efter individen smittats, medan IgG-produktionen startar senare än IgM (vanligtvis ca 14 dagar efter smitta) och kan pågå under 6 månader eller till och med flera år, vilket innebär att IgG fungerar som en indikator på tidigare infektion. Patienter som misstänks vara infekterade av 2019-nCoV kan snabbt identifieras genom samtidig övervakning av IgM och IgG. Under utbrottsperioden 2003-SARS och 2016-Zika användes IgM-/IgG-antikroppsdetektion som en av de rekommenderade diagnostiska metoderna.

Personer med positivt IgM skall alltid kontrolleras med ett PCR-test.

Har du ytterligare frågor kan du besöka vår FAQ eller ringa vår kundtjänst på
+46 (0)10-173 44 44