TESTINFORMASJON

Her har vi samlet all informasjon om testene våre.
Trykk på testen du vil vite mer om

PCR TEST REISESERTIFIKAT

OM TESTET

En PCR-test oppdager tilstedeværelsen av virus i slimhinnen og er den tryggeste måten å vurdere om det er en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom smittsomt og ikke-smittsomt virus i slimhinnen og kan således være positivt opptil ca. 3 uker etter en helbredet infeksjon. Hvis testen er positiv, er reglene slik at du ikke får reise.

En prøvetakingspinne med en bomullspropp tas og settes inn bak på nesen til den bakre svelgveggen. Der roteres pinnen i omtrent ti sekunder mot slimhinnen. Prøven sendes deretter til vårt godkjente sikkerhetslaboratorium og analyseres. Du vil få svar dagen etter (Vanlig tid) eller samme dag (Ekspresstid). Sertifikatet er signert av vår lisensierte lege og utstyrt med en QR-kode slik at det kan verifiseres online over hele verden. Sertifikatet kan ikke forfalskes. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt eller positivt - men det er også en liten risiko for at laboratoriet får et ikke-analyserbart svar. Sannsynligheten for at dette skjer er mindre enn 0,1%. Hvis dette skjer, kjører laboratoriet analysen - og med samme svar må du ta prøven på nytt. Hvis dette skjer, er den nye testen gratis.

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og inneholder signatur og stempel fra en lisensiert lege. Den er utstyrt med en QR-kode og kan ikke smides. Testresultater og reisesertifikater ble sendt ut innen 11-36 timer. Tiden avhenger av hvilken type tjeneste som er bestilt (Regular eller Express) og tidspunktet på dagen testen blir tatt. Den absolutt raskeste testen er Express (innen 11 timer). Tiden da testen tas er tiden gyldighetsperioden beregnes fra.

PASS PÅ FLY

OM TESTET

Fit to Fly er en enkel helse- og funksjonsundersøkelse som tar sikte på å undersøke behovet for hjelp på flyet og om helsetilstanden din gjør det uegnet for deg å fly.
MERKNAD - dette sertifikatet er bare nødvendig for spesielle destinasjoner - se swedenabroad.se for destinasjonen din. Parametere som kontrolleres inkluderer behov for hjelpemidler, mobilitet, blodtrykk, hjerte, lunger, tegn på infeksjon, temp osv. NB! For gravide kvinner fra 28 år kreves et spesialattest fra en fødselslege eller jordmor som viser at det er ukomplisert simplex-graviditet (ikke tvillinger).

Et Fit fo Fly-sertifikat kan vanligvis være opptil 2 uker gammelt. Se swedenabroad.se for destinasjonen din.

RESULTATER

Sertifikatet svarer om du er "Fit to Fly" eller "Not Fit to Fly". Hvis du IKKE får godkjent eksamen, kan det skyldes flere grunner. For eksempel kan temperaturer fra 37,5C og oppover signalisere en virusinfeksjon - i et slikt tilfelle bør man vente på gjenoppretting.
Det kan også være at du sitter i rullestol. I et slikt tilfelle må du kontakte flyselskapet for å undersøke muligheten for assistanse.

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og signert og stemplet av en lege. Den er utstyrt med en valideringskode og kan ikke forfalskes.

ANTIKROPP

OM TESTET

En antistofftest kan vise om du har hatt en tidligere coronavirusinfeksjon. Testen er primært designet for å oppdage IgG - et såkalt minneantistoff som utgjør en del av immuniteten vår. Hvis du har IgG, har du antistoffer som sannsynligvis vil vare denne sesongen og kan holde seg i risikogrupper i henhold til det svenske folkehelsebyråets anbefaling.

Testen er tatt med en enkelt pinne i fingeren. Blodet suges opp i en pipette og slippes ned i testkassetten sammen med reagens.

Sampleren vår vil forklare hva svaret ditt betyr for deg.

RESULTATER

Tre linjer kan vises på testen - C-linje (kontrollinje) som indikerer at testen er utført riktig. IgM-linjen (akutte antistoffer) og IgG-linjen (minne-antistoffer) 

  1. IgM negativ, IgG negativ - Indikerer at det ikke er noen infeksjon med Covid-19, eller at det ikke er en høy nok konsentrasjon av antistoffer for å produsere utslett.
  2. IgM-positiv, IgG-positiv - Indikerer en pågående infeksjon med Covid-19.
    Se tolkning under punkt 4.
  3. IgM-positiv, IgG-negativ - Indikerer en pågående infeksjon med Covid-19. En ny test anbefales på 14 dager for å bekrefte tilstedeværelsen av IgG.
  4. IgM negativ, IgG positiv - Indikerer en historie med infeksjon med Covid-19.

Testresultatet må tolkes sammen med symptombildet ditt for å gi en helhetsvurdering.
En mer detaljert beskrivelse av resultatet er tilgjengelig på stedet.

Uavhengig av testresultater er det av største betydning å følge Folkehelsetilsynets generelle råd og anbefalinger.

For tiden er det ikke bestemt hvilken grad av beskyttelse en positiv IgG-respons gir eller hvor lenge antistoffbeskyttelse varer.

Et positivt svar må ikke føre til at du slutter å følge beskyttelsestiltakene som Folkehelsetilsynet anbefaler for å redusere smittespredningen.

MER INFORMASJON OM ANTIKROPPER

IgM og IgG antistoffer

Både IgM og IgG er immunglobuliner produsert av immunsystemet for å gi beskyttelse mot 2019-nCoV. Noen pasienter med negative resultater i nukleinsyretester viser en positiv IgM-test, noe som indikerer at IgG / IgM-påvisning er en av de effektive metodene for diagnostisering av 2019-nCoV.

Nivået av IgM-antistoffer begynner å stige omtrent en uke etter at personen er smittet, mens IgG-produksjonen starter senere enn IgM (vanligvis ca. 14 dager etter infeksjon) og kan vare i 6 måneder eller til og med flere år, noe som betyr at IgG fungerer som en indikator for tidligere infeksjon. Pasienter som mistenkes for å være smittet med 2019-nCoV kan raskt identifiseres ved samtidig overvåking av IgM og IgG. I utbruddsperioden 2003-SARS og 2016-Zika ble IgM / IgG-antistoffdeteksjon brukt som en av de anbefalte diagnostiske metodene.

Personer med positiv IgM bør alltid kontrolleres med en PCR-test.

Hvis du har flere spørsmål, kan du gå til FAQ eller ring kundeservice
+46 (0)10-173 44 44